Konsult inom socialt förebygande arbete och ökad medvetenhet kring Normer, jämställdhet och inkludering


Min motivation ligger till stor del i att jag är övertygad om att när vi tar tillvara på alla människors sanna potential så kan vi blir mer effektiva och få maxiamal utdelning av våra insatser. 

När vi lyckas inkludera så många som möjligt, kan vi ta tillvara på dynamiken i olikheterna, istället för att låta normer som inte framhäver all kraft och kreativitet råda.

För att tänka nytt behöver vi våga utmana våra tankar och föreställningar. Med ett normkreativt förhållningssätt kan vi skapa gemensamt uppsatta mål och normer som stöttar organisatioskulturen.

I mitt arbete använder jag mig av workshops, föreläsningar, seminarier och integrerade arbetssätt som anpassas efter era behov och resurser. Tillsammans arbetar vi för att skapa en trygg och kreativ arbetsmiljö.


 

Företag 

Skola & förskola

Föräldrastöd 

Kommuner & Föreningar