Arbetsområden

Att arbeta med normkreativitet och jämställdhet i hemmet, skolan, förskolan eller på företaget bidrar inte bara till en ökad medvetenhet - utan i förlängningen även bättre samarbeten, högre effektivitet och en viktig känsla av samhörighet. För att nå så bra resultat som möjligt använder jag mig av föreläsningar, utbildningar och workshops - allt behovsanpassat efter era förutsättningar och mål. 

Företag

Skola & Förskola

Föräldrastöd 

Kommuner & Föreningar