MEDVETET FÖRÄLDRASKAP


Att arbeta med och utvecklar våldsförebyggande arbete på ett strukturerat, långsiktigt sätt är avgörande för att nå lånsiktiga resultat. Detta kan jag bistå med att organisera och implementera hos er.
Med professionella, barnen och deras  föräldrar skapas den röda tråden som går från BMM (barn morske mottagning) och nyblivna föräldrar till föräldrar med tonåringar. Skolan är min största arena, då alla barn och unga finns där.

Jag är instruktör i ABC föräldrastöd och kan utbilda gruppledare som håller i föräldragrupper.
Jag har stor erfarenhet av att arbtea med föräldragrupper och vid konflikter och oro använder jag mig av en specifik metod som jag även utbildar andra proffesionella i. Denna metod kallas Föräldrarådslag och är väldigt effektiv vid specifik oro kring barn och unga.  

Integration, mångfald och interkulturell kompetens är något jag har stor kunskap kring. 
I mötet med människor är ödmjukhet, nyfikenhet och ärlighet något jag lägger stor vikt vid.