företag

Personalen är alltid ett företags största tillgång. Genom att på ett kreativt och lustfyllt sätt utmana stereotypa normer, 
hjälper jag ert företag att skapa en attraktiv arbetsplats. Allt arbete anpassas efter företagets storlek, sammansättning, förkunskaper och målsättning.

Genom utbildningar och workshops hjälper jag ert företag med:
Narrartiv förändringsledning
Skapa förankring och engagemang hos medarbetarna vid förändringsarbete
Konfliktlösningshantering
Jämställdhetsarbete 
Handledning i mentorskap
Utveckling och förstärkning i värdegrundsarbetet
Motivationsstärkning och teambuildning
Föreläsning och utbildning till de anställda inom teman som föräldrastöd och balans i livet