En långsiktig stategisk plan och implementering av ett våldsförebyggande arbete är något jag har erfarenhet och kunskap av.

Inom exempelvis idrotts och föreningsliv finna många ledare och förebilder för unga. Dessa är ofta starka normbärare och har stort inflytande på deras medlemmar.
Därför är det viktigt att dessa ledare och föreningar har en positiv och våldsförebyggande förhållningssätt. För att skapa en medvetenhet kring hur vi kan påverka ungas hälsa och utveckling är kompetensutveckling en nödvändighet.
Medvetet ledarskap och en normkreativ och inkluderande värdegrund i föreningar kan göra stor skillnad för barn, unga och deras nätverk!

Jag samordnar utbildingar, föreläsningar och workshops för föreningar och kommuner.