Om mig

Jag har arbetat förebyggande med barn och ungdomar och deras nätverk i 20 år. Av dessa år har 13 år varit i min tjänst inom Socialtjänsten i Botkyrka kommun, som förebyggande socialsekreterare.
Jag har ett genuint intresse av att jobba stärkande med frisk och skyddsfaktorer då det är det som går att påverka!

Konfliktlösingar och att förebygga ohälsa har gått som en röd tråd genom hela mitt yrkesverksamma liv. 

Mitt fokus ligger i det normkreativa arbetetet, då min uppfattning är att vi alla har mycket att bidra med, på olika sätt.