Föreläsning h&M

H&M är ett globalt modeföretag som sedan 1947 står för att erbjuda mode och kvalite till bästa pris. Idag med miljoner kunder och tusentals medarbetare. H&M-koncernen består av H&M, H&M Home, COS, Monki, Weekday, Cheap Monday och & Other Stories.

Föreläsning SEB

SEB har bedrivit sin bankverksamhet i 160år. De har en tydligt uttalad vision om att bidra till en långsiktigt bra värld och har som ambition att skapa värde för sina kunder, de företag de arbetar med och för samhället i stort. På SEB höll jag ett seminarium med temat Livspusslet och hur vi kan hitta en balans mellan arbete och fritid som gör att vi behåller motivationen och orkar prestera långsiktigt. 

föreläsning astra zeneca


AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på  forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel. På AstraZeneca hade jag ett seminarium kring Genusmedvetet föräldraskap.

Läs mer om AstraZeneca här!

zurich

Zurich är en av världens största försäkringsgrupper med såväl lokal närvaro i Norden som ett väl utbyggt globalt nätverk.
På Zurich i Stockholm höll jag en föreläsing för personalen om Medvetet föräldraskap - med ett jämställdhetsperspektiv.

Läs mer om Zurich här!

seminarieledare Mentor Sverige

Mentor Sverige är en ideell organisation som arbetar med mentorskap för ungdomar och stödjer föräldrar och företag genom utbildningar, föreläsningar och seminarier. Sedan 2016 ingår jag i Mentors konsultteam för föräldrautbildning, med fokus på hur jämställdhetsarbete och ett aktivt föräldraskap kan gynna både familjelivet och arbetsplatsen. 

Läs mer om Mentor Sverige här!
 

metodutvecklare av  abc i förskolan

Inom ramen för Folkhälsoinstitutets projekt att understödja föräldraskapsstöd, utvecklades konceptet och läromaterialet ABC - alla barn i centrum. Materialet är baserat på forskning om föräldraskap som sammanställts av Karolinska Institutet och Stockholms Stad. Syftet är att erbjuda hjälp och vägledning till föräldrar. I forskningen hittar vi inte svar på vad som passar för ett enskilt fall, men den kan ge information om vad som fungerar bäst för flest.

I min roll som förebyggande socialsekreterare i Botkyrka Kommun hade jag en sammankallande roll i att vidareutveckla föräldramaterialet för förskolepersonal.
2015 lanserades utbildningen ABC i förskolan av Stockholm STAD. Jag har sedan dess haft en aktiv roll i att hålla utbildningar i metoden och att kontinueligt revidera materialet.

Läs mer om Alla Barn i Centrum - ABC här!

 

Konsumentföreningen i stockholm

KfS har mer än 775.000 medlemmar och är därmed störst av landets cirka 35 konsumentföreningar. KfS huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All verksamhet bygger på konsumentkooperationens verksamhetsidé, som är att skapa möjlighet för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till ett samhälle som präglas av ekonomisk utveckling, ekologisk uthållighet, social tillit och samverkan. Föreläsingen jag höll hos KfS hade temat Medvetet förärldraskap -med ett jämställdhetsperspektiv.

Läs mer om Konsumentföreingen i Stockholm här! 
 

Järfälla kommun

Järfälla kommun ligger i Stockholmslän.
Familjehem, kontaktfamilj och kontakpersoner finns som en del av socialtjänstens uppdrag. 
Jag höll en utbildning med de som är aktiva som familjehem, kontakfamilj eller kontaktpersoner kring  
Medvetet bemötande -med ett jämställdhetsperspektiv


Läs mer om familjehemsgruppen i Järfälla här!
 

föreläsning f-gruppen

Medvetet föräldraskap - Mer tid och färre konflikter
Hur kan du som förälder, utifrån dagsfärsk forskning, påverka ditt barns beteende? Vad betyder ABC i detta sammanhang?
Hur kan du som förälder minimera de risker som ditt barn utsätts för dagligen? Hur kan vi hjälpas åt till ett mer jämställt samhälle? (det börjar med våra barn…)

Läs mer om F-gruppen här!